Čo je Populácia.sk?

Jednoduché vyplňovanie dotazníka za finančnú odmenu - za každý dotazník, ktorý vyplníte, získate odmenu na svoj účet! Možnosť vyjadriť sa k zaujímavým otázkam v najrôznejších oblastiach. Populácia.sk je panel respondentov, ktorí nám poskytujú názory a myšlienky prostredníctvom internetových dotazníkov, telefonických rozhovorov alebo skupinových diskusií. Každá účasť na prieskume je honorovaná alebo inak ohodnotená. Populácia.sk ma ambíciu byť najväčším a najkomplexnejším panelom pre prieskum trhu na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Za panelom Populácia.sk stojí jedna z najväčších slovenských agentúr pre prieskum trhu – IPSOS.

O aké druhy prieskumu sa jedná?

 • Testovanie nových výrobkov
 • Hodnotenie spokojnosti zákazníkov
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Hodnotenie reklamy
 • Znalosť značky, produktu alebo firmy
 • A ďalšie – podľa toho, čo aktuálne s našimi klientmi riešime

Prečo sa registrovať?

 • Okrem finančnej odmeny môžete získať hodnotné ceny (mobilný telefón, tablet, poukážku na zájazd...).
 • Ako člen Populácia.sk máte možnosť vyjadriť sa k zaujímavým témam a podeliť sa o svoje myšlienky a názory.
 • Registráciou do Populácia.sk získate možnosť zúčastniť sa na platených prieskumoch. Za každý vyplnený dotazník môžete získať finančnú odmenu. Vzhľadom na počet dotazníkov odosielame odmeny na účet pravidelne raz za tri mesiace.
 • Registráciou do Populácia.sk sa pripojíte k tisícom respondentom, ktorí svojím názorom ovplyvňuje rozhodnutia vo veľkých firmách a inštitúciách.

Ako s nami spolupracovať?

Je niekoľko možností  ako sa zapojiť do prieskumov a tým zvýšiť svoju šancu na vyššiu odmenu a výhru hodnotných cien:

 • Internetový dotazník vyplňovaný pomocou internetu na webe
 • Telefonický rozhovor s operátorom, ktorý zaznamenáva vaše názory
 • Diskusia v malej skupine ľudí na zvolené témy, tzv. skupinová diskusia

Prečo je pre nás Váš názor dôležitý?

 • Výsledky prieskumov ovplyvňujú rozhodovanie podnikov a inštitúcií, pomáhajú zistiť názory zákazníkov na tovar a služby konkrétnych spoločností.
 • Na základe týchto informácií potom môžeme týmto inštitúciám pomôcť so zlepšovaním služieb pre koncových zákazníkov, teda pre vás.
 • Medzi spoločnosťami, ktoré využívajú panel Populacia.sk, aby zistili názory svojich zákazníkov, patria spoločnosti z rôznych odvetví, napr. výrobcovia potravín, mobilní operátori, poskytovatelia internetu, výrobcovia liekov a iní.
 • Okrem vašich názorov na spotrebný tovar alebo služby možno odpovedať aj na otázky týkajúce sa životného štýlu, postojov, názory na spoločenské dianie a pod.

Chcete si privyrobiť s Ipsosom?

Staňte sa Ipsos Mystery Shopperom!

Ipsos Mystery Shopping je panel ľudí, ktorí sú platení za to, aby sa správali ako bežní zákazníci, hodnotili a podávali spätnú väzbu o kvalite služieb poskytovaných v rôznych podnikoch.

Počas klasickej úlohy ide Mystery Shopper nakupovať, skontroluje čistotu miesta, komunikuje so zamestnancami a kladie konkrétne otázky. Po skončení úlohy vypĺňa dotazníkový prieskum, ktorý hodnotí skúsenosť, ktorú prežil počas Mystery Shoppingu.

Chcete zarábať viac?